hrinvent.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
+48 500 163 303
kontakt@hrinvent.pl
tel.: +48 500 163 303

kontakt@hrinvent.pl

xxx

Train the Trainer - szkolenie trenerów wewnętrznych w firmie

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy merytorycznej i umiejętności niezbędnych do samodzielnego planowania, konstruowania i prowadzenia szkoleń, uzyskanie doświadczeń oraz informacji zwrotnych związanych z radzeniem sobie z zadaniami trenerskimi w czasie zajęć.

Zagadnienia:

1. Specyfika pracy trenera i potrzebne zasoby związane z tą rolą
2. Wprowadzenie do procesu uczenia się i nabywania kompetencji
3. Przejście przez wszystkie etapy procesu szkoleniowego:

• Wstępne definiowanie celów szkolenia;
• Badanie potrzeb szkoleniowych i analiza poziomu umiejętności uczestników przed szkoleniem;
• Określanie właściwych celów szkolenia;
• Planowanie struktury szkolenia – budowanie planu zajęć;
• Przeprowadzenie szkolenia - efektywne metody i techniki uczenia w grupie:
• Zawieranie kontraktu z grupą;
• przegląd możliwych do zastosowania metod i technik szkoleniowych;
• prowadzenie uczestników przez scenki i odgrywanie ról na forum;
• praca przy użyciu wspomagających środków technicznych (kamery, rzutniki itp.);
• zasady udzielania informacji zwrotnej podczas analizy zachowań;
• struktura omawiania ćwiczeń;
• aktywne słuchanie;
• angażowanie uczestników do aktywności;
• Monitorowanie i ewaluacja efektów szkolenia;

4. Szkolenie jako specyficzny rodzaj wystąpienia publicznego:

• Cechy dobrego wystąpienia;
• Struktura prezentacji;
• Komunikacja werbalna
• Komunikacja niewerbalna podczas prowadzenia szkoleń, czyli mowa ciała mity i rzeczywistość:
• terytorium i obszary prywatności;
• spójność jako podstawa skutecznej autoprezentacji;
• drobiazgi o ogromnym znaczeniu: ubiór, wygląd, zapach, kolor , itp.

5. Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia:

• Rozumienie specyficznych zachowań ludzi;
• Rozumienie potrzeb grupy na poszczególnych etapach formowania się zespołu;
• Współpraca z grupą;
• „Drabinka” interwencji trenera
• najczęściej spotykane trudności podczas szkolenia;
• Radzenie sobie z obiekcjami uczestników szkolenia i stawianie granic w relacjach z grupą:
• Analiza wybranych sytuacji;

6. Radzenie sobie ze stresem i emocjami podczas prowadzenia szkoleń:

• Samokontrola – ocena własnego stanu emocjonalnego;
• Pozostawanie w dobrym stanie emocjonalnym w czasie treningu;
• Radzenie sobie ze stresem.


WYZNACZAMY KIERUNKI TWORZĄC NOWE WARTOŚCI
HR Invent działa formalnie na rynku od roku 2009. Nasza wiedza i doświadczenie opierają się na wspólnej i indywidualnej pracy naszych konsultantów
dla różnych klientów od ponad dziesięciu lat. Wyspecjalizowaliśmy się w wykorzystywaniu szeroko pojętych
narzędzi polityki personalnej, aby pomagać naszym Klientom budować i udoskonalać
zespół pracowników, który skutecznie będzie kreował pozytywny
wizerunek i zapewniał firmie uzyskanie