hrinvent.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
+48 500 163 303
kontakt@hrinvent.pl
tel.: +48 500 163 303

kontakt@hrinvent.pl

xxx

Realizujemy projekty szkoleniowe wyłącznie "szyte na miarę", czyli w pełni dostosowane do rzeczywistych potrzeb Klienta.
Mamy świadomość, iż inwestycja finansowa jaką czyni nasz Klient w rozwój i doskonalenie swoich pracowników, musi zwrócić się zgodnie z indywidualnymi założeniami projektu, czyli np.:

 • wzrost wyników finansowych firmy
 • poprawa efektywności działań osoby szkolonej (po powrocie do pracy)
 • zmiana zachowań i postaw pracowników
 • zmiana kultury organizacyjnej

Każdy projekt szkoleniowy traktujemy indywidualnie, jego przygotowanie i realizacja przebiega wg poniższego schematu:

1. Analiza potrzeb szkoleniowych

 • spotkanie ze "sponsorem" projektu
 • wywiady z przełożonymi i/lub pracownikami
 • badanie ankietowe
 • badania fokusowe
 • analiza SWOT

2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia

 • wybór odpowiednich metod szkolenia
 • opracowanie scenariusza i harmonogramu szkolenia
 • opracowanie materiałów szkoleniowych

3. Ewaluacja szkolenia - badanie efektywności szkolenia (w zależności od uzgodnień z klientem):

 • na poziomie reakcji: ocena szkolenia przez uczestnika dot. zakresu merytorycznego i ogólnej satysfakcji z udziału w szkoleniu - badanie ankietowe;
 • na poziomie nauki: ocena procesu rozwoju uczestnika za pomocą pre i post testów (wstępnych i końcowych), jak również poprzez obserwacje, np. prezentacji realizowanego zadania czy też treningu końcowego;
 • na poziomie zachowań: analiza zmiany zachowań, postaw, ocena poprawy efektywności działań osoby szkolonej po powrocie do pracy - obserwacja, analiza wyników pracy i analiza dokumentów, jak również metoda Oceny 360 stopni, sesje follow up (po i miedzy szkoleniami), coaching indywidualny, zadania domowe, ustalanie indywidualnego planu działania;
 • poziom rezultatów: analiza osiągnięć korzyści biznesowych, danych finansowych instytucji, rezultatów w pracy, wydajności - obserwacja, analiza wyników pracy i analiza dokumentów;

4. Raport poszkoleniowy

Po każdym szkoleniu przygotowywany jest raport obejmujący:

 • analizę ilościową wyników ankiety poszkoleniowej
 • analizę jakościową wyników ankiety poszkoleniowej
 • opis potencjału grupy (mocne strony i obszary na które warto zwrócić uwagę w codziennej pracy)
 • sugestie co do obszarów dalszej pracyWykorzystywane metody szkoleniowe

Proponowane szkolenia mają przede wszystkim charakter warsztatowy, ukierunkowany na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności.
Wysoka dynamika pracy warsztatowej, różnorodność stosowanych form, mocne aktywizowanie uczestników to główne atuty naszych zajęć.


WYZNACZAMY KIERUNKI TWORZĄC NOWE WARTOŚCI
HR Invent działa formalnie na rynku od roku 2009. Nasza wiedza i doświadczenie opierają się na wspólnej i indywidualnej pracy naszych konsultantów
dla różnych klientów od ponad dziesięciu lat. Wyspecjalizowaliśmy się w wykorzystywaniu szeroko pojętych
narzędzi polityki personalnej, aby pomagać naszym Klientom budować i udoskonalać
zespół pracowników, który skutecznie będzie kreował pozytywny
wizerunek i zapewniał firmie uzyskanie